‘Sound of Freedom’ and Oscar Winners on Stage at Septimius Awards 2023 in the Netherlands!

Oscar Winners, International Stars, and Prominent Dutch Celebrities to grace the Septimius Awards 2023!

 

  • The Septimius Awards announces its 2023 nominees, including Sound of Freedom that will appear in Dutch cinemas on October 26.
  • Dutch TV-presenter Fenna Ramos to host the event in Amsterdam on 25-26 September, featuring prominent international and Dutch guests.
  • The event includes panel discussions and award ceremony with special guests, Emmy, BAFTA, and Oscar winners.

Amsterdam 12 September 2023 – The Septimius Awards is thrilled to announce its nominees for 2023, marking another year of celebrating diversity in the entertainment industry. This prestigious international award ceremony will be hosted by Fenna Ramos in Amsterdam on 25-26 September 2023, and will feature a host of prominent international and Dutch guests. The event will include panel discussions and an award ceremony, graced by special guests including Emmy, BAFTA, Oscar winners and the nominated Sound of Freedom represented by director Alejandro Gomez Monteverde.

 

The Septimius Awards is dedicated to recognizing and celebrating talent from all corners of the globe, and this year is no exception. The 2023 nominees represent a diverse array of talent from Europe, America, Asia, Africa, and Oceania, spanning categories from Best European Actress to Best Oceanian Film. Notable nominees include Alejandro Monteverde the director of Sound of Freedom, Jessica Hobbs the director of The Crown, and the lead actor Felix Kammerer and Edward Berger director of All Quiet on the Western Front and for Best Series Mocro Maffia. Furthermore, Bollywood star Bhuvan Bam and Filipino star Prilly Latuconsina are also nominated.

The event also honors industry veterans with the Lifetime Achievement Award, with this year’s recipients include 4 Oscar winners: Anne Dudley, David Parfitt, Stephen Warbeck, and 3x Oscar winner Jenny Beavan. Furthermore, Dutch legend Felix de Rooy will also receive a lifetime achievement. (all names mentioned will be present) The just published full list of nominees can be found on the Septimius Awards website.

 

An Eventful Two-Day Ceremony

The ceremony will take place over two days, with panel discussions on the 25th of September and the award ceremony on the 26th of September. Prominent guests from both the Netherlands and abroad will be in attendance, including Zoë Tauran, Deputy Mayor of Amsterdam Touria Meliani, and international stars such as Bhuvan Bam and Prilly Latuconsina. Touria Meliani will deliver the opening speech, and five Oscar winners are expected to attend. Additionally, the creators of ‘Sound of Freedom,’ ‘The Crown’ and the 4x Oscar-winning ‘All Quiet on the Western Front’ will also be present. Fenna Ramos, the host of the event, also shared her enthusiasm, saying, “I am thrilled to be hosting the Septimius Awards this year. It is an incredible opportunity to be a part of an event that recognizes and celebrates the talent and achievements of individuals from all over the world. I am looking forward to a memorable and inspiring event.”

 

 

More Than Just an Award Ceremony

The Septimius Awards is more than just an award ceremony; it is a platform for discussion and celebration of the global entertainment industry. The event will kick off with panel discussions on the 25th of September, featuring industry experts and professionals discussing relevant topics and issues facing the entertainment world today. The discussions will provide an opportunity for attendees to gain insights, share their experiences, and network with other industry professionals. The highlight of the event will be the award ceremony on the 26th of September, where the winners will be announced and honored. The ceremony will feature special guests, including Emmy, BAFTA, and Oscar winners. The event aims to celebrate the achievements of individuals and productions that have made a significant impact on the entertainment industry, while also promoting diversity and inclusion.

Jan-Willem Breure, founder of the Septimius Awards, expressed his excitement for this year’s event, stating, “The Septimius Awards is not just an award ceremony, but a celebration of the diverse talent that exists in the global entertainment industry. We are honored to have such a prestigious lineup of nominees and guests for this year’s event, and we look forward to celebrating their achievements.”

 

About the Septimius Awards

The Septimius Awards is an international award ceremony dedicated to celebrating diversity in the entertainment industry. The event recognizes and honors talent from all over the world, spanning categories from Best European Actress to Best Oceanian Film. The event includes panel discussions, an award ceremony, and special guests, including Emmy, BAFTA, and Oscar winners. The Septimius Awards aims to promote diversity and inclusion in the entertainment industry while celebrating the achievements of individuals and productions that have made a significant impact.

 

Tickets are available through the website.

 

###

 

For editorial offices:

Fenna Ramos and Jan-Willen Breure are available for interviews.

 

Contact: Jan-Willem Breure, the founder of the Septimius Awards

Email: info(at)septimiusawards.com

 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

Leidesplein 26

1017 PT Amsterdam

 

For word-document downloads, please visit this link.

For photo downloads, please visit this link.

For video opener Fenna Ramos, please visit this link.

For tickets to attend the event, please visit this link.

 

Press can get free accreditation by contacting info(at)septimiusawards.com

 

 

 

‘Sound of Freedom’ en Oscar Winnaars op het Podium van Septimius Awards 2023 in Nederland!

Oscarwinnaars, internationale sterren en prominente Nederlandse figuren sieren de Septimius Awards 2023!

 

  • De Septimius Awards kondigt zijn genomineerden aan voor 2023, waaronder Sound of Freedom dat 26 oktober a.s. in de Nederlandse bioscopen verschijnt.
  • Fenna Ramos presenteert het evenement in Amsterdam op 25-26 september, met prominente internationale en Nederlandse gasten.
  • Evenement omvat paneldiscussies en prijsuitreiking met speciale gasten, Emmy, BAFTA en Oscarwinnaars.

Amsterdam, 12 september 2023 – De Septimius Awards is verheugd zijn genomineerden voor 2023 aan te kondigen, en markeert daarmee weer een jaar van het vieren van diversiteit in de entertainmentindustrie. Deze prestigieuze internationale prijsuitreiking zal worden gepresenteerd door Fenna Ramos in Amsterdam op 25-26 september 2023 en zal een groot aantal prominente internationale en Nederlandse gasten ontvangen. Het evenement zal paneldiscussies en een prijsuitreiking omvatten, vereerd door speciale gasten, waaronder Emmy, BAFTA, Oscarwinnaars en het genomineerde Sound of Freedom vertegenwoordigd door regisseur Alejandro Gomez Monteverde.

 

De Septimius Awards is toegewijd aan het erkennen en vieren van talent uit alle hoeken van de wereld, en dit jaar is geen uitzondering. De genomineerden van 2023 vertegenwoordigen een divers scala aan talenten uit Europa, Amerika, Azië, Afrika en Oceanië, variërend van categorieën als Beste Europese Actrice tot Beste Oceanische Film. Opvallende genomineerden zijn onder meer Alejandro Monteverde de regisseur van Sound of Freedom, Jessica Hobbs, de regisseur van The Crown, en Edward Berger, regisseur van All Quiet on the Western Front en voor Beste Series Mocro Maffia. Verder zijn Bollywoodster Bhuvan Bam en de Filippijnse ster Prilly Latuconsina ook genomineerd.

Het evenement eert ook veteranen uit de industrie met de Lifetime Achievement Award, waarbij dit jaar onder meer vier Oscar-winnaars aanwezig zijn: Anne Dudley, David Parfitt, Stephen Warbeck en drievoudig Oscar-winnaar Jenny Beavan. Bovendien ontvangt de Nederlandse legende Felix de Rooy ook een Lifetime Achievement. (alle genoemde namen zullen aanwezig zijn) De volledige lijst van genomineerden is te vinden op de website van de Septimius Awards.

 

Spectaculaire tweedaagse ceremonie

Het evenement dat in het ITA in Amsterdam, de voormalige Stadsschouwburg in Amsterdam, gehouden wordt, speelt zich inclusief paneldiscussies af op 25 september en de prijsuitreiking is op 26 september. Prominente gasten uit zowel Nederland als het buitenland zullen aanwezig zijn, zoals Zoë Tauran, Wethouder Touria Meliani en internationale sterren zoals Bhuvan Bam en Prilly Latuconsina. Touria Meliani zal de openingstoespraak houden en er worden vijf Oscarwinnaars verwacht. Daarnaast zullen de makers van ‘Sound of Freedom’, ‘The Crown’, en de 4 keer Oscarwinnende ‘All Quiet on the Western Front’ ook aanwezig zijn.

Fenna Ramos, de presentatrice van het evenement, deelt ook haar enthousiasme en zegt: “Ik ben heel blij dat ik dit jaar de Septimius Awards mag presenteren. Het is een ongelooflijke kans om deel uit te maken van een evenement dat het talent en de prestaties van individuen van over de hele wereld erkent en viert. Ik kijk uit naar een gedenkwaardig en inspirerend evenement.”

 

Meer dan een prijsuitreiking

De Septimius Awards is meer dan alleen een prijsuitreiking; het is een platform voor discussie en viering van de wereldwijde entertainmentindustrie. Het evenement begint met paneldiscussies op 25 september, met industrie-experts en professionals die relevante onderwerpen en problemen bespreken waarmee de entertainmentwereld vandaag wordt geconfronteerd. De discussies bieden de aanwezigen de mogelijkheid om inzichten te verwerven, hun ervaringen te delen en te netwerken met andere professionals uit de industrie. Het hoogtepunt van het evenement zal de prijsuitreiking zijn op 26 september, waar de winnaars zullen worden aangekondigd en geëerd. De ceremonie zal speciale gasten bevatten, waaronder Emmy, BAFTA en Oscarwinnaars. Het evenement heeft tot doel de prestaties van individuen en producties te vieren die een aanzienlijke impact hebben gehad op de entertainmentindustrie, terwijl het ook diversiteit en inclusiviteit bevordert.

Jan-Willem Breure, oprichter van de Septimius Awards, uitte zijn enthousiasme voor het evenement van dit jaar en zei: “De Septimius Awards is niet alleen een prijsuitreiking, maar een viering van het diverse talent dat bestaat in de wereldwijde entertainmentindustrie. We zijn vereerd met zo’n prestigieuze line-up van genomineerden en gasten voor het evenement van dit jaar, en we kijken ernaar uit om hun prestaties te vieren.”

 

Over de Septimius Awards

De Septimius Awards is een internationale prijsuitreiking die zich toelegt op het vieren van diversiteit in de entertainmentindustrie. Het evenement erkent en eert talent van over de hele wereld, variërend van categorieën als Beste Europese Actrice tot Beste Oceanische Film. Het evenement omvat paneldiscussies, een prijsuitreiking en speciale gasten, waaronder Emmy, BAFTA en Oscarwinnaars. De Septimius Awards heeft tot doel diversiteit en inclusiviteit in de entertainmentindustrie te bevorderen, terwijl het de prestaties viert van individuen en producties die een aanzienlijke impact hebben gehad.

 

Toegangskaarten zijn te verkrijgen via de website.

 

###

 

Voor redacties:

Contact: Jan-Willem Breure, oprichter van de Septimius Awards

E-mail: info(at)septimiusawards.com

 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

Leidesplein 26

1017 PT Amsterdam

 

Voor downloads van word-documenten, bezoek deze link.

Voor fotodownloads, bezoek bezoek deze link.

Voor video opener Fenna Ramos bezoek deze link.

Voor videodownloads 2022, bezoek deze link

Voor kaarten om het evenement bij te wonen, bezoek deze link.

 

Pers kan gratis accreditatie verkrijgen door contact op te nemen met info(at)septimiusawards.com